Latvijā tiks ieviests Valsts aizsardzības dienests!

JAUNUMI • 5. jūlijā 17:07
Untitled design

2007. gadā tika pieņemts lēmums atteikties no OMD un tas bija pareizais lēmums tajā laikā. OMD bija tālu no ideālā un tālu no tā, kas mums bija vajadzīgs. Šim dienestam nebija citas alternatīvas pirmajos gados pēc neatkarības atgūšanas, jo mumsnebija ekipējuma, mums nebija pietiekami bruņojuma. 2007.gadā, kad šī pati ministrija pieņēma lēmumu izveidot profesionālo dienestu, tad šis lēmums bija pareizs, jo padarija Latvijas armiju par NATO armiju par un par Rietumniecisku armiju, kas bija ļoti būtiski.

Pašlaik mūsu armijas kvalitāte ir ļoti augsta. Mums ir ļoti daudz jauna ekipējuma, bet mums ir radušies divi izaicinājumi. Kā jūs zinat arī no manām ieriekšējām pozīcijām esot politiķim aizsardzības nozarē, esmu vienmēr teicis, ka nepārskatīšu Latvijas bruņoto spēku rekrutēšanas vai veidošanas principus kāmēr iepriekšējā sistēma nebūs galvenajos vilcienos sevi izsmēlusi. Šodien es varu pateikt, ka mēs esam galvenajos vilcienos izsmēluši skatoties uz iekšējiem resursiem un arī skatoties uz tiem izaicinājumiem, kas mums ir radušies sevišķi pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai pēc šīs agresijas un kas ir šie izaicinājumi?

  • Pirmkārt, mēs ļoti staruji apgūstam jaunu tehniku. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi jauni, profesionāli cilvēki, mums ir vajadzīgi jauni eksperti, mums ir vajadzīga zinoša jaunatne, kas var šajos procesos piedalīties.
  • Otrkārt, mēs, pateicoties mūsu komandierim Leonīdam Kalniņam, esam ļoti veiksmīgi strukturējuši armiju pēdējos gados, proti, mums ir izveidotas 5 brigādes. Četras Zemessardzes brigādes un viena profesionālā brigāde, bet tāpat, kā daudzās citās NATO armijās, lai arī šīs brigādes ir profesionālas viņas nav piepildītas. Tas nozīmē, ka ir pietiekami daudz vel brīvās vietas, kuras mēs vēlētos aizpildīt, lai šīs brigādes būtu pilnas un kaujas spējīgas.
  • Treškārt, izaicinājums mums ir rezervju veidošana, jo pašlaik pēc dažādiem aprēķiniem, cilvēki, kuri ir sagatavoti kara krīzei vai jebkurai citai krīzei ir starp 0,5-2%. Tas ir pārāk maz! 

Mēs esam pētijuši daudzu citu valstu pieredzi, bet pirmkārt, mēs esam skatījušies uz Somijas pieredzi, jo Somija ir neliela valsts, Somijai ir līdzīgs pretinieks un mums ir līdzīga mentalitāte, domāšana un izpratne par draudiem un mēs, protams, arī skatamies uz to kādā veidā Krievija spētu mūs apdraudēt, ja viņa savas imperiālās ambīcijas nenoliek malā un mums nav nekāda pamata domāt, ka tuvākajos piecos gados vai ilgāk Krievija gribētu atteikties no šīm imperālajām ambīcijām. 

Pašlaik Ukraina cīnās ne tikai par sevi, bet Ukraina cīnās arī par mums. Līdz ar to Ukraina ir devusi mums laiku un šis laiks mums ir jāzimanto maksimāli efektīvi. Līdz ar to mēs šeit esam pieņēmuši lēmumu, ka nebalstīsimies tikai uz profesionālo dienestu, nebalstīsimies tikai uz Latvijas Zemessardzi, bet mēs atvērsim “trešo elpu” mūsu bruņotajos spēkos un mēs aicināsim, un tas būs mans lūgums Latvijas valdībai, ministru kabinetam un Latvijas parlamentam, Latvijas Saeimai atbalstīt plānu ieviest arī Valsts aizsardzības dienestu (VAD). 

Valsts Aizsardzības dienests

Es aicinātu to neasociēt ar Obligāto militāro dienestu (OMD), jo pat asociācijas vienmēr rada kaut kādas nepatīkamas atmiņas kādam, kurš ir piedzīvojis Padomju laikus vai nejūtās/nav bijis pietiekami novērtēts vai nav ieguvis kvalitatīvu militāro sgatavotību 90.gadu sākumā. Mēs vēlamies, lai šis būtu jauna līmeņa piedāvājums Latvijas sabiedrībai, sevišķi jaunajai paaudzei un, ko tad tas īsti nozīmē?

Ņemot vērā mūsu resursus kas vienmēr ir ierobežojuši mūsu aizsardzības budžetu, bet vienlaikus arī nepieciešamību nodrošināt situāciju, kur mums ir pēc iespējas lielāks Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri ir militāri sagatavoti un kāpēc tas ir vajadzīgs. Jo vairāk cilvēki mums būs militāri sagatavoti, jo mazāka iespēja, ka kāds gribēs pārbaudīt mūsu robežas un mums uzbrukt, jo kā mēs zinām no vēstures un no tā, kādā veidā viedojas attiecības ar tādiem kaimiņiem kā Krievija, tad vislielākā provokācija ir vājums. Krievija saprot spēku, Krievija ciena Somiju Ziemas kara dēļ 1939.gada. Mēs vēlamies un mēs panāksim, lai Krievija cienītu arī Latviju. Tādēļ mēs vēlamies nostiprināt Latvijas armiju. 

Mūsu mērķis būtu 5 gados vairāk kā dubultot militāri sagatavotu pilsoņu skaitu Latvijas valstī ,kas nozīmē, ka mēs vēlētos pēc 5 gadiem redzēt starp 40’000 un 50’000 krīzes situācijā militāri gatavu cilvēku. Tas ir skaits ar kuru mēs varam atvairīt jebkuru uzbrukumu, kas iepriekš nav ilgi gatavots. Tas nozīmē, ka mēs esam daudz spēcīgāki. Tas ļautu mums piepildīt mūsu 5 brigādes. Līdz ar to mums būtu gan 6 brigādes, ieksaitot starptautiskos spēkus šeit, ASV atbalstu vēl papildus tam, protams rezervi, tā būtu mums armija, kura būtu pietiekami ekipēta, labi apbruņota. Šeit uz vietas labi apmācīta un moderna. 

Kā izpaustos VAD?

Mēs to sāksim pakāpeniski, proti, mēs vēlētos sākt ar brīvprātīgu uzaicinājumu visiem jauniešiem sākot ar vecumu 18/19 gadiem. Tie, kuri ir pabeiguši skolu un līdz 27 gadiem. Vispirms mēs vērsīsimies pie jaunākās daļas. 

Mēs viņiem vēlētos piedāvāt VAD uz 11 mēnešiem, kur tas tiks sadalīts apmācības posmā, pēc tam integrācijas posmā. Tas nebūs tāds dinests, kad ir pieredzēts Padomju laikā vai 90.gados. Mēs esam gana pārliecināti, ka cilvēki, kuri izvēlēsies iet dienestā varēs sestdienās un svētdienās būt mājās. Būs radīti normāli apstākļi, laba izglītība. 

Būs arī neliels atalgojums un kompensācijas, kas sevī varētu aptvert 400EUR. Mēs nodrošinātu dzīvošanu, ēdināšanu, sporta infrastruktūru un dažādas citas lietas. Es domāju, kas tas mums izdosies ar sabiedrības atbalstu un ar jūsu atbalstu, jo mēs uzskatam, kas tas ir nepcieišams, lai sabiedrība iesaistās šajā aizsardzībā.

Šo dienestu varētu iedalīt tādā formā, ka mēs uzrunātu individuāli šos cilvēkus nākošgad un mēs vēlētos redzēt 2 iesaukumus gadā. Pa 500 cilvēkiem katrā iesaukumā. Janvārī 500 un jūlijā 500 cilvēki, kas nozīmētu, ka pirmajā gadā mēs varētu uzrunāt apmēram 1000 cilvēkus. Šis mērķis ir 5 gados gada laikā iesaukt 6000 cilvēkus.

Mēs arī domājam, kā varētu saglabāt brivprātības principus. Līdz ar to mēs piedāvājam vairākus variantus:

  • Ja cilvēks nevēlās iestāties VAD, tad var iestāties Zemessardzē un 5 gadus pēc kārtas, katru gadu 3 nedēļas trenēties. Tādā gadījumā šis VAD uz šo cilvēku neattieksies.
  • Ja iestājas vīriešu kārtas pārstāvis vai sievieta, kurai nav jāiestājās obligāti, tad mēs ceram vienoties ar augstskolām, ka skolā varēs iziet VAD komandiera kursus. Tāpat mēs redzam interaktīvā veidā Valsts aizsardzības mācību (VAM), kura būs obligāta visās Latvijas skolās sākot ar 2024.gadu. 
  • Cilvēki, kuri nevar vai nevēlās iestāties ne Zemessardzē, ne VAD, ne VAD komandiera kursos attieksies alternatīvais dienests.

Alternatīvo dienestu varētu iziet ar Iekšlietu ministrijas palīdzību, kas būtu ugunsdzēsēju darbs vai Veselības ministrija vai Labklājības ministrija.

Ne visiem ir jābūt militāri sagatavotiem ja ir iegūta VAM apmācība skolās, tādejādi šie cilvēki var palīdzēt civilajā jomā, kas ir svarīgi jebkurā krīzē.

Zemessardze vai 11 mēneši militārajā dienestā nav par daudz prasīts, lai mēs varētu nosargāt savu brīvību, savu valsti, savu brīvību!

— Citi jaunumi