Pabriks sveic Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas

JAUNUMI • 29. maijs 10:05
Foto: Inga Tauriņa
Foto: Inga Tauriņa

25. maijā Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks svinīgā pasākumā sveica 41 Latvijas skolu, kas saņēma “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes. Starp programmas absolventiem bija skolas no Rīgas, Aknīstes, Lielvārdes, Grobiņas, Gulbenes, Priekules, Salaspils, Tukuma, Talsiem, Daugavpils, Valkas, Valmieras u.c. Aktīvākie skolotāji un skolēni brauks uz Eiropas Parlamentu Briselē un Strasbūrā.

Latvijas eiroparlamentārietis Artis Pabriks: “Izpratnes veicināšana par Eiropas Savienību jau no skolas vecuma ir ļoti nepieciešama, lai jaunieši apzinātos savas iespējas izmantot labumus, ko dalība šajā organizācijā mums sniedz, un veidus, kādā viņi var ietekmēt Eiropas Savienības institūcijās notiekošo. Eiropas Savienība nav kaut kas tāls un no mums neatkarīgs, Eiropas Savienība esam mēs paši. Tieši no jaunās paaudzes būs atkarīgs tas, kāda Eiropa izskatīsies pēc 10 un 20 gadiem, vai tā būs konkurētspējīga, tehnoloģiski attīstīta, ar globālu ietekmi, tāpēc aicinu jauniešus būt aktīviem!”

Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Marta Rībele: “Veiksmīgi uzsākto “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmu jau šoruden turpinās vēl citas Latvijas skolas – vēlme iesaistīties ir liela, kas vienlaikus pārsteidz un priecē. Eiropas Savienība ir ikvienam svarīga tēma, jo tā tieši vai netieši, agrāk vai vēlāk skar ikvienu ES iedzīvotāju. Mācību saturā iekļaujot informāciju par ES, nodrošinām iespēju plašākā dimensijā skolotājam un skolēniem mācīties kopā, attīstīt kritisko domāšanu, kā arī izprast praktisko saikni starp cilvēku un Eiropas Savienību.”

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Kopš 2016./2017. mācību gada ciklā iesaistījušies vairāk nekā 100 skolotāji no dažādām Latvijas skolām, un šoruden programma tiks turpināta arvien jaunās Latvijas skolās.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c

Plašāka informācija pieejama šeit.

Fotogalerija no pasākuma.

29.05.18.

— Citi jaunumi