Pabrikam uzticēts sagatavot svarīgu Eiropas Parlamenta ziņojumu par Eiropas ārējo robežu stiprināšanu

JAUNUMI • 18. februāris 11:02
border

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Artis Pabriks ir apstiprināts par EP galveno ziņotāju Eiropas Komisijas priekšlikumam par Eiropas robežu un krasta apsardzību. Tas ir viens no Eiropas Komisijas ierosinātajiem soļiem cīņai ar migrācijas krīzi.

“Šis ambiciozais Eiropas Komisijas priekšlikums varētu iezīmēt lūzuma punktu Eiropas Savienības (ES) pretrunīgi vērtētajā migrācijas politikā. Nav iespējams atrisināt migrācijas krīzi, izglābt Šengenu, saglabāt vienoto tirgu, bez nekavējošas ES ārējo robežu nostiprināšanas. Latvijai kā ES robežvalstij šis lēmums var palīdzēt nostiprināt arī Latvijas ārējo robežu, kas pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir ļoti būtiski. Esmu pagodināts par man uzticēto pienākumu, un es ļoti ceru, ka šis priekšlikums tiks pieņemts jau Nīderlandes prezidentūras laikā un parādīs ES spēju būt efektīvai. Skaidrs, ka Eiropas robežu stiprināšana nebūs pietiekama, lai atrisinātu migrācijas krīzi, tajā pašā laikā tas ir reāls solis pareizajā virzienā,” pauž A.Pabriks.

2015. gada nogalē Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot Eiropas robežu un krasta apsardzi, lai nodrošinātu ES ārējo robežu spēcīgu un kopīgu pārvaldību. Lai vēl vairāk palielinātu Eiropas iedzīvotāju drošību, Eiropas Komisija ierosina sistemātiski, ar attiecīgu datubāzu palīdzību pārbaudīt visas personas, kuras ieceļo vai izceļo no Šengenas zonas.

Plānots, ka Eiropas robežu un krasta apsardzē sadarbosies Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūra, kas izveidota uz Frontex pamata, un par robežu pārvaldību atbildīgās iestādes katrā dalībvalstī.

Lai Eiropas Komisijas priekšlikums tiktu īstenots, tam ir jāiegūst arī EP akcepts. Galvenā ziņotāja uzdevums ir analizēt tiesību aktu, konsultēties ar konkrētās jomas speciālistiem un citiem EP deputātiem, ieteikt politisko līniju, kādu būtu nepieciešams ieturēt un to prezentēt citiem deputātiem, pirms par to tiek balsots EP plenārsēdē.

Atgādinām, ka paralēli šim uzdevumam A.Pabriks ir arī Eiropas Parlamenta galvenais ziņotājs ES un Kanādas brīvās tirdzniecības nolīgumam (CETA).

— Citi jaunumi