Pabriks_Kudors_Ukraine

— Rakstu krājums "War in Ukraine: Lessons for Europe"

Izdots rakstu krājums “War in Ukraine: Lessons for Europe”. Tās redaktori ir Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks un Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors

Rakstu krājuma autori ir pētnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Somijas, Ukrainas un Krievijas. Grāmata sadalīta trīs tematiskās daļās, kurās apskatīti izaicinājumi Eiropas drošībai, ekonomikai un politikai. Tajās pētnieki piedāvā risinājumus turpmākajām ES un Krievijas attiecībām. Nozīmīga vieta atvēlēta arī jaunajiem drošības izaicinājumiem, kas radušies pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu.

  1. gadā grāmatas prezentācija notika gan Rīgā, gan Briselē.

Rakstu krājums tapis ar Eiropas Tautas partijas (European People’s Party) un Konrāda Adenauera fonda finansiālu atbalstu.

armija1

— Nacionālo bruņoto spēku diena

Aizsardzības ministrija un NBS aizsāka jaunu tradīciju – neatkarības atjaunošanas dienā kādā no Latvijas novadiem organizēt bruņoto spēku dienu

Lai dotu iespēju iepazīties ar bruņotajiem spēkiem arī tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju apmeklēt tradicionālās valsts svētku parādes Rīgā, 2012. gadā Aizsardzības ministrija un Nacionālie Bruņotie spēki aizsāka jaunu tradīciju – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā kādā no Latvijas novadiem organizēt bruņoto spēku dienu. 2012. gadā šāda parāde notika Rēzeknē, 2013. gadā - Kuldīgā.

armijasdiena

— Armijas dzimšanas diena

Aizsākta Latvijas armijas dzimšanas dienas svinēšanas tradīcija

Aizsākta Latvijas armijas dzimšanas dienas ikgadējā svinēšana. 1919. gada 10. jūlijā tika izveidota vienota Latvijas armija, apvienojot tajā divas brigādes.

veterane

— Atbalsts veterāniem

Uzsākta akcija NBS starptautisko operāciju veterānu atbalstam

    2011. gadā uzsākta akcija NBS starptautisko operāciju veterānu atbalstam, kuras ietvaros Aizsardzības ministrija aicināja atsaukties Latvijas uzņēmējus, kas piedāvātu īpašas atlaižu programmas vai atbalsta veidus. Šobrīd akcijā ir iesaistīti vairāk nekā 20 uzņēmumi.

Ones and Zeros Extending into Distance

— Kiberzemessardze

Uzsākts darbs pie kiberaizsardzības vienības izveides Zemessardzes sastāvā

Attīstot kiberaizsardzības spējas, ir uzsākts darbs pie kiberaizsardzības vienības izveides Zemessardzes sastāvā.

natostarcom

— NATO izcilības centrs

NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveide, t.sk. informācijas telpas drošība

Latvijā ir izveidojušās divas informācijas telpas, mediji tajās piedāvā krasi atšķirīgu informāciju un vērtējumus par Latvijas politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem, tādēļ aktualizēts informācijas telpas drošības jautājums, norādot par satraucošām tendencēm Latvijas mediju telpā, kas var radīt negatīvas sekas valsts drošībai un aizsardzībai.

Ar 2014. gada 1. janvāri nacionālā mērogā darbu uzsācis izcilības centrs stratēģiskās komunikācijas jautājumos, kuru 2014. gada laikā plānots sertificēt un izveidot par NATO līmeņa izcilības centru.