Aizvērt

Artis Pabriks Eiropā

Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks šī parlamenta sasaukuma laikā darbojas:

EP logo RGB_LV

Starptautiskās tirdzniecības komitejā (INTA)

Tās  viens no galvenajiem uzdevumiem būs lemt par jauno brīvās tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm.

“Šis būs ļoti svarīgs lēmums, jo līdz ar līguma noslēgšanu pasaulē tiktu izveidota lielākā brīvās tirdzniecības zona, kas stimulētu daudzviet stagnējošo Eiropas valstu ekonomiku, tāpēc jāturpina jau iesāktas diskusijas par līguma nosacījumiem, lai tie būtu maksimāli izdevīgi arī Latvijas uzņēmējiem,” uzskata A.Pabriks.

Komiteja ir atbildīga par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības kopējas tirdzniecības politikas izstrādāšanu, īstenošanu un pārraudzību, kā arī par tās ārējiem ekonomiskajiem sakariem.

Delegācijā attiecībām ar Centrālamerikas valstīm (DCAM)

Delegācijas kompetencē ietilpst attiecību veidošana ar Centrālamerikas valstīm – Gvatemalu, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragvu, Kostariku, Panamu un Kubu.

Delegācijā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā (DLAT)

Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārā asambleja ir parlamentārā institūcija starpreģionu stratēģiskajā asociācijā. Delegācija pieņem un iesniedz rezolūcijas un rekomendācijas dažādām organizācijām, kas atbild par starpreģionu stratēģiskās asociācijas attīstību.

Pretterorisma komitejā

Komitejas pienākumos ietilpst pārbaudīt pretterorisma pasākumus, atklāt trūkumus pārrobežu tiesiskajā sadarbībā un informācijas apmaiņā. Tā izvērtē arī terorisma apdraudējuma apmēru Eiropā un analizē iespējamās kļūdas, kuru dēļ varēja notikt teroristu uzbrukumi vairākās dalībvalstīs. 

Kā līdzpriekšsēdētājs neformālajā Eiropas Parlamenta draugu grupā ar Turciju

Grupas locekļi tiekas ar Turcijas politiķiem, NVO pārstāvjiem, uzņēmējiem, sniedz konsultācijas eirointegrācijas procesā, kā arī rīko dažādus ar Turciju saistītus pasākumus Eiropas Parlamentā.

Kā galvenais ziņotājs par  Eiropas Savienības un Kanādas brīvās tirdzniecības nolīgumu

A.Pabriku par galveno ziņotāju iecēla Eiropas Parlamenta (EP) Starptautiskās tirdzniecības komiteja, kurai jāsagatavo ziņojums par ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumu, pirms EP deputāti par to balso.  Galvenā ziņotāja uzdevums ir analizēt tiesību aktu, konsultēties ar konkrētās jomas speciālistiem un citiem EP deputātiem, ieteikt politisko līniju, kādu būtu nepieciešams ieturēt, un to prezentēt citiem EP deputātiem.  Paredzēts, ka šis līgums samazinās barjeras savstarpējai preču, investīciju un pakalpojumu plūsmai un uzlabos Eiropas uzņēmumu pozīcijas Kanādas tirgū, paverot jaunas iespējas tādās jomās kā telekomunikācija, enerģētika un jūras transports. ES uzņēmumi varēs piedalīties arī Kanādas publiskā iepirkuma konkursos.

Kā galvenais ziņotājs Eiropas Komisijas priekšlikumam par Eiropas robežu un krasta apsardzību

Eiropas robežu un krasta apradzības izveide ir viens no Eiropas Komisijas ierosinātajiem soļiem cīņai ar migrācijas krīzi. Lai Eiropas Komisijas priekšlikums tiktu īstenots, tam ir jāiegūst arī Eiropas Parlamenta akcepts.

Kā ēnu ziņotājs ziņojumiem par ES sadarbību tirdzniecības jomā ar Turciju, Šveici un Norvēģiju

Kā aizstājējs:

Komitejā, kas atbild par pilsoņu brīvībām, tieslietām un iekšlietām (LIBE)

Šis  komitejas dienaskārtībā  ir  tiesību akti, kas saistīti ar ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kā arī par demokrātisko pārraudzību šajās politikas jomās.

Delegācijā attiecībām ar Japānu (D-JP)

 

Autorizējieties, vai iesniedziet jautājumu anonīmi!

Lai pabeigtu jautājuma iesniegšanu, lūdzu, autorizējieties ar kādu no sociālo tīklu profiliem. Jautājumu iespējams iesniegt arī anonīmi.

Iesniegt anonīmi

Paldies! Jūsu jautājums ir veiksmīgi iesniegts.